Vuokrausehdot

 1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA
  Näitä vuokrausehtoja sovelletaan Kuljetusliike T. Koistinen Oy:n eli vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä.
 2. VUOKRA-AIKA
  Vuokra-aika ja vaaranvastuu alkavat ajankohdasta, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajalta. Vuokra-aika ja vaaranvastuu päättyvät ajankohtana, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle.
 3. VUOKRAUKSEN MAKSAMINEN
  Maksu suoritetaan vuokrakalustoa noudettaessa käteisellä, korttimaksulla tai tilisiirrolla.
 4. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
  Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.
 5. VUOKRAKOHTEEN PALAUTUS
  Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokralleantajalle välittömästi sovitun vuokrakauden päättyessä. Lukuunottamatta tavanomaisessa käytössä aiheutuvaa likaa, vuokrakalusto on palautettava samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokrakalusto on tankattava täyteen ennen palautusta.  Mikäli vuokrakohdetta ei palauteta sovittuna ajankohtana, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan yliajalta sovittua vuokraa vastaavan korvauksen aina palautusajankohtaan saakka, minne myös vaaranvastuu ulottuu.
 6. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
  Mikäli vuokrakalustolle aiheutuu vuokra-aikana vahinkoa johtuen huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä, on vuokralleottaja velvollinen maksamaan vuokralleantajalle kyseiseen vuokrakalustoon kuuluvan omavastuun. Omavastuun määrä on pienemmällä kalustolla 1000€ ja suuremmalla kalustolla 5000€.
 7. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
  Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 8. SOPIMUSRIKKOMUS
  Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, mikäli vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sopimuksen tekemisen jälkeen sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.
 9. YLIVOIMAINEN ESTE
  Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnonilmiö, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttyminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleantajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.
 10. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
  Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
 11. RIITAISUUDET
  Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin tahtoessa, vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.